Tilgjengelighet

Her finner du informasjon for deg som har en form for funksjonsnedsettelse eller andre behov. Om du ikke finner det du leter etter ta direkte kontakt med oss, så vi får hjulpet deg.

Om festivalområdet

Steinkjerfestivalen arrangeres i Steinkjer sentrum, i området mellom Steinkjer kirke og Rismelen. Store deler av området består av asfalt, men det er enkelte partier i Rismelen der det er plen og kupert. Området er godt tilrettelagt for
bevegelseshemmede.

Vi tilrettelegger for at mat, drikke, toaletter og rullestolramper og annet nødvendig er lett tilgjengelig

Ledsager

Ledsager kommer inn på samme billett med gyldig ledsagerbevis.

Rullestolramper

Steinkjerfestivalen har en rampe i NTE-teltet og en rampe på trappene ved inngangen kirken. Rismelen er tilrettelagt for rullestolbrukere, og det vil være et eget avsatt område som vil være godt merket.

Toaletter

Det er to HC-toaletter tilgjengelig på området. Ett på brua og ett ved klubben Dette vil være skiltet.

Teleslynge

Det er ikke opplegg for teleslynge på nåværende tidspunkt. Tolketjeneste er heller ikke tilgjengelig per i dags dato. Ta kontakt ved spørsmål vedrørende dette.

Skilting

På festivalområdet finner man kart over området, skiltede nødutganger og tydelige skilt på alle boder og telt. Rullestolramper og HC-toalett vil også være tydelig merket.

Tilgjengelighetsverter

Festivalen har egne tilgjengelighetsverter. Ta kontakt ved behov.

Spørsmål

Ved spørsmål kontakt med Jørund Gorseth på e-post tilgjengelighet@steinkjerfestivalen.no