Arbeidsområder for frivillige kladd

Her finner du nærmere informasjon om de ulike arbeidsoppgavene du kan jobbe med under Steinkjerfestivalen 2017.

* = Dette arbeidsområdet er ikke lenger søkbart.

Vandelssjekk

Alle som søker om å få jobbe som frivillige under Steinkjerfestivalen vil bli vandelssjekket hos politiet. Dette blir gjort på grunn av de reglene som gjelder for frivillig arbeid med publikumskontakt. Noen arbeidsoppgaver er ikke avhengig av en plettfri vandelssjekk.

Artistvertskap

Som artistvert jobber du for at artistene skal ha et upåklagelig opphold på Steinkjer. Du må være tilgjengelig for artisten helt fra ankomst til retur, og må beregne å jobbe så mye som artisten krever. Som artistvert må du være minst 18 år, og det er ønskelig at du har jobbet med lignende tidligere.

Logistikk

Logistikkteamet står for opprigging og nedrigging av store deler av festivalområdet. Med andre ord er det mye praktisk og fysisk arbeid. Teamet har også ansvaret for alle uforutsette hendelser og endringer under festivalen, når det gjelder behov for materiell eller lignende.

Logistikk har behov for frivillige i gruppene ad hoc, sikring og telt, og velger fortrinnsvis de som kan jobbe både før festivalen og søndag etter festivalen.

Frivillig – Informasjon/akkreditering

Frivilligteamet er et lite, men viktig team som på mange måter er et knutepunkt for hele festivalen. Teamet har ansvaret for registrering og akkreditering av frivillige og andre ikke-betalende gjester. Opplæring blir gitt, men du må være komfortabel med å bruke PC i arbeidet. Det er også behov for frivillige i gruppene “velferd” og “informasjon”.

Frivilligteamet jobber under hele festivaluka, fra søndag før festivalen til og med søndag etter festivalen.

Rigg

Riggeteamet jobber med rigging av scener, lyd og lys før og etter festivalen. Under festivalen har de også scenecrew som jobber med artistene på de ulike scenene. Har du erfaring fra klatring i og bygging av stillas, er det en stor fordel, så informer oss om det i søknaden. Vi ser gjerne at du har førerkort, og kan du skilte med truckførerbevis, utvidede førerkortklasser (f.eks. lastebil) og/eller hjullasterbevis så er også det en fordel. Det må påregnes å jobbe 2 skift à 8 timer i forkant av festivalen, hvorav 1 skift blir på dagtid.

Miljø

Som en del av miljøteamet bidrar du til et rent, ryddig og trivelig festivalområde under festivalen, med god kildesortering og avfallshåndtering. Jobben du gjør skaper et godt miljø og hyggelige omgivelser for alle som er på festivalen: frivillige og publikum, så vel som artistene!

Du kan være fra 16 år og vil få full opplæring. Ofte vil dere gå sammen to og to under festivalen, slik at oppgavene går lettere og fortere. Du er en del på farten, så det lønner seg å ha på gode sko. Bonusen er at du får med deg musikken og stemningen, samtidig som du jobber.

Markedsføring – Plakatering

Dette er gjengen som promoterer festivalen. Hovedoppgavene vil være å henge opp plakater både utendørs og innendørs, slik at festivalen blir mest mulig synlig. Du skal også hjelpe til med å dele ut flyers og spre ordet om festivalen. Arbeidet med markedsføring skjer i forkant av festivalen, og starter ca 1. mai. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner, men det er en fordel om du har førerkort og bil. Vi trenger frivillige over hele fylket (og landet forøvrig)!

Salg

Under festivalen er det salgsgjengen som ordner med salg av alt fra bonger og billetter til merch for Steinkjerfestivalen og artistene. Her trengs det kreative og serviceinnstilte personer som liker, eller kan like, å jobbe med salg. Alle over 16 år kan jobbe for salgsteamet.

Servering – Frivillige og artister

Både frivillige og artister skal tas godt vare på. Det skal serveres både varm og kald mat gjennom festivaluka. Her bistår man profesjonelle kokker og har ansvaret for at det er ryddig og trivelig i bespisningsområdene og oppholdsområdet til både artister og frivillige.

Transport

Som sjåfør vil hovedoppgaven være å hente og bringe artistene i forbindelse med deres opphold hos oss. Her kreves det fleksibilitet med tanke på arbeidstider, og du må være minst 23 år.

Vakthold

Som en del av vaktteamet vil du inngå i festivalens største frivilligteam, og få ansvar for blant annet adgangskontroll og øvrig kontroll av scener, nødutganger og festivalområdet i sin helhet. Den aller viktigste oppgaven er å sørge for at folk trives og at det er ro og orden på festivalområdet. Vi samarbeider med profesjonelle vakter dersom behovet for inngripen skulle dukke opp. Du må være over 18 år, og være både stødig og serviceinnstilt for å kunne delta i vaktteamet. Vi trenger et par nattevakter til å holde tilsyn med utstyr allerede fra mandag kveld, så hvis du har mulighet til å hjelpe oss med dette er det fint om du skriver det i infofeltet på søknadsskjemaet.

Vertskap – festivalcamp

Festivalcampen på Holmen trenger frivillige som skal gå turnusvakt fra campen åpner torsdag til den stenger søndag. Turnusvaktene går to og to sammen, og oppgavene består i å være vertskap, sørge for at området ser bra ut, at ingen utenforstående befinner seg på området og generelt at alle har det bra!

VIP

VIP-teamet sin oppgave er å ta godt vare på våre samarbeidspartnere og gjester. Vi trenger serviceinnstilte frivillige til å jobbe i baren og sørge for god stemning i VIP-teltet. Skriv gjerne noen ord om deg selv i infofeltet, og om du har erfaring fra servicebransjen. Aldersgrense for å delta i VIP-teamet er 20 år.

* = Dette arbeidsområdet er ikke lenger søkbart.

Vil du jobbe som frivillig?

Ja, jeg vil registrere meg:

Norsk Norsk

Engelsk English

Nei, men jeg vil kjøpe festivalpass!