Vømmølbasen

Vømmøl Spellmannslag oppnådde enorm suksess på 70-tallet med sine fengende viser og
sitt smittende humør. Midt i en tid dominert av engelsk pop, erobret Vømmøl landet med
sanger om arbeiderkamp, undertrykking og streik, fremført på den bredeste dialekt.

Primus motor for Vømmøl Spellmannslag var Hans Rotmo. Han ønsket å videreføre og fornye
folkemusikken på dens egne premisser, og lot seg inspirere av det som for ham og mange
andre er vår tids folkemusikk – rock.

Gruppen har sett dype spor i norsk musikkhistorie og «Vømmøl» og «Vømmølmusikk» har
nærmest blitt et begrep over hele Norge. Mannen bak alle sangene, Hans Rotmo, mener at
mye av grunnen til at Vømmøl har overlevd, er den bevisste bruken av humor. Som han selv
sier: «Vømmøl gir folk kraft til å kjempe, kjempe med humør.»

Vømmølbasen med Hans Rotmo i spissen er Vømmø Spellmannslag i 2021, med alle de
klassiske sangene på rams. DET kan bare bli moro!