Innovasjonsarena

Kronikker

Steinkjerfestivalen har siden oppstarten i 2006 utviklet seg til å bli en av regionens største og viktigste kulturelle arrangement. Steinkjerfestivalen er etablert med utgangspunkt i en ambisjon om å bidra til å gjøre regionen mer attraktiv og utviklingsorientert. Når festivalen var blitt godt etablert, var det naturlig å se på hva mer vi kan få ut av å ha en attraktiv festival i regionen. Kultur og innovasjon går stadig mer hand i hand, utviklingen av Steinkjerfestivalen som innovasjonsarena er vår måte å bruke festivaluken for å stimulere til utvikling og skaperglede.

Årets arrangementer

Tirsdag 7. september

Onsdag 8. september

    

Torsdag 9. september

 

Fredag 10. september

    

Lørdag 11.september