Dialogkonferanse Gründerskap Innvandrere

Workshop
Tema: Hvordan kan vi i felleskap skape flere suksessfulle grundere i regionen
Tidspunkt: onsdag 20. juni kl 11‐13
Sted: Reko

Vi inviterer alle interessenter som kan bidra til at vi i felleskap kan bli enda bedre til hjelpe
innvandrere som har interesse for etablere en bedrift og skape arbeidsplasser i regionen.

Workshopen innledes av Marianne Solbakken fra Distriktssenteret med et faglig oppspill på temaet.

Deltakerne deltar deretter i en felles diskusjon hvor erfaringer deles og ulike roller/oppgaver den
enkelte kan bidra med.

Avslutningsvis er det en ambisjon å ha noen klare aksjoner som kan følges opp fra høsten.

Workshopen ledes av Arve Løberg.

Meld din deltakelse til Gunhild Hammer ved Reko ‐ [email protected] innen 15. juni.
Det blir servert enkel lunch.

Initiativtakere
Reko – Nav – Enhet integrering Steinkjer kommune – Steinkjer Voksenopplæring
Steinkjer Næringsselskap – Steinkjer Næringsforum – Steinkjerfestivalen