Fra lineær til sirkulær workshop – utfordringer innen bygg-, anleggs- og eiendomssektoren (1)