Mangfoldige innovasjonsaktiviteter festivaluken

Steinkjerfestivalen er etablert med utgangspunkt i en ambisjon om å bidra til å gjøre regionen mer attraktiv og utviklingsorientert.

De siste årene har det vokst frem en egen innovasjonsarene festivaluken. Kultur og innovasjon går stadig mer hand i hand, utviklingen av Steinkjerfestivalen som innovasjonsarena er vår måte å bruke festivaluken for å stimulere til utvikling og skaperglede. Les mer om 14 ulike innovasjonsarrangement.

Les om alle arrangementene her: https://steinkjerfestivalen.no/innoarena/