Opphavsrett

Streaming er gratis for privatpersoner og til privat bruk i hjemmet, men kommersiell visning er ikke tillatt uten avtale med Steinkjerfestivalen. Vi henviser til Lov om opphavsrett til åndsverk §20.