Steinkjerfestivalen søker traineer.

Steinkjerfestivalen sitter på en betydelig arrangementskompetanse, og nå ønsker vi å by på denne i en omfattende trainee-ordning.

Vi gir opp til 5 heldige arrangørspirer muligheten til lære av våre beste og mest erfarne folk gjennom en periode på hele 16 måneder.

Det legges opp til jevnlige samlinger gjennom hele året, og kan lett kombineres med å være i full jobb.
Første del av opplæringen gir en generell innføring i alt arrangementet innbefatter: planlegging, økonomi, sikkerhet, sponsorarbeid, praktiske tema som rigg/produksjon og gjennomføring av arrangement.
I siste del av opplæringen blir det mulighet til å gå i dybden på enkelte felt man har spesiell interesse for.
Vi samarbeider med flere relevante aktører og organisasjoner, inkl. Norske konsertarrangører.

Ordningen har ingen bindinger til Steinkjerfestivalen.
Deltakeravgift er 1000,- som også inkluderer pass til Trondheim Calling 2019.

24. april 2018 har vi i samarbeid med Tempo satt opp et grunnkurs i arrangementsledelse, som vil være obligatorisk for de som ønsker å søke om deltagelse i trainee-ordningen.
I etterkant av dette kurset vil vi velge ut 3-5 personer som får delta på opplæring gjennom Steinkjerfestivalens trainee-ordning.

Forkunnskaper er ikke nødvendig, annet enn et sterkt ønske om å jobbe innen arrangementssektoren.

For ytterlige informasjon:
Leder, Trainee-program
Wenche Lorentsen
Tel: 928 06 208
Epost: [email protected]

Festivalsjef
Svein Bjørge
Tlf. 906 83 840
Epost: [email protected]