Steinkjerfestivalen får Tilgjengelighetsmerket, samt tilskudd til ytterligere tilrettelegging.

Steinkjerfestivalen har et stort fokus på tilgjengelighet og tilrettelegging av festivalarenaen for alle besøkende. Vi har en egen person – Marit Rikstad – som jobber dedikert med nettopp dette. Arbeidet vises kanskje ikke så veldig godt for folk flest, men er desto viktigere for de det berører.

Steinkjerfestivalen skal være en arena for alle, noe som er et viktig satsningsområde for hele organisasjonen. Derfor er vi stolte over å kunne fortelle at vi har fått anerkjennelse for vårt arbeid fra et nasjonalt prosjekt i regi av Bufdir, som heter «Tilgjengelighet Kultur-Norge».

Via kursing og tilrettelegging på festivalen, har vi blitt tildelt det nye «Tilgjengelighetsmerket» som tildeles arrangører som fyller bestemte kriterier. Samtidig fikk vi gladmeldingen om at Steinkjerfestivalen får 10.000 kroner fra tildelingsutvalget for prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» i Norske Konsertarrangører (NKA). Dette er midler vi skal bruke på å ytterligere tilrettelegge festivalen for alle de som har et ekstra behov for tilgjengelighet.

Seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Cato Lie, er svært positiv til prosjektet, etter som Tilgjengelighetsmerket bidrar konkret til nedbygging av samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede og hindrer at det skapes nye.

-Dette er i tråd med Lov om likestilling og diskriminering, og vi håper at bruken av merket vil gjøre det enklere for flere å delta aktivt i kulturlivet, sier Lie

Samtidig har festivalen blitt kontaktet av to andre festivaler i regionen som har fulgt vårt arbeide. Festivalene ønsker å lære av Steinkjerfestivalen på akkurat dette feltet, og vi deler velvillig både kompetanse og erfaringer med alle interesserte. At Steinkjerfestivalen kan være en foregangsfestival for andre festivaler, er noe vi selvsagt er stolte av.