BETALT DUGNADSARBEID på Steinkjerfestivalen for lag og foreninger

_MG_8618

 

For å arrangere Steinkjerfestivalen ønsker vi hjelp fra lag og foreninger.

Kanskje er dette en perfekt anledning for ditt lag eller forening til å finansiere tur til cup eller treningsleir, nye drakter og utstyr, eller
andre sosiale sammenkomster og turer?

Vi har arbeidsområder som vil passe foreninger, idrettslag og andre grupper. Ideelt ønsker vi oss personer over 18 år, men vi kan også finne oppgaver til personer fra 15 til 18 år. Vi har ingen øvre aldersgrense.  Grupper med personer under 18 må stille med en ansvarlig voksen som organiserer gruppa, og som er tilstede i hele den aktuelle arbeidsperioden.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil f.eks. være trivselsvakter, nattevakter og medhjelpere til opp- og nedrigg av festivalområdet.

All betaling vil skje til laget/foreningen, og ikke til enkeltpersoner.

 

Har ditt lag/forening:

- Lyst til å bidra?

- Spørsmål om opplegget og oppgavene?

- Behov for et møte?

Ta kontakt med oss på frivillig@steinkjerfestivalen.no