ISO-sertifisert

ISO 14001 er en omfattende internasjonal miljøsertifisering som skal legge til rette for å bedre et foretaks miljøprestasjon. Sertifisert krever at man har et miljøstyringssystem, som i sin tur legger til rette for fokus på miljø i alle ledd i foretaket. På denne måten forplikter foretaket seg til å redusere sin påvirkning på miljøet både internt, og i forhold til sine leverandører.

Steinkjerfestivalen er den første festivalen i Norge med denne sertifiseringen.Steinkjerfestivalen er ISO-sertifisert